Publicerad 28 mars 2024

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet

Avtalet med Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Film och Scen) gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025. Avtalet omfattar omkring 210 000 medarbetare.

Ladda ner HÖK 24 (PDF)

Redogörelsetext för HÖK 24 OFR-AKV (PDF) Pdf, 164 kB.

Avtalet har centralt angivna nivåer för löneökningar enligt industrimärket på 3,3 procent. Löneprocessen sker lokalt och varje medarbetares lönesättning varierar beroende på medarbetarens måluppfyllelse och resultat.

Avtalet innehåller fyra avsiktsförklaringar:

  1. friskfaktorer/arbetsmiljö
  2. kompetensförsörjning
  3. arbetstid
  4. löneprocessen.

Grunderna i arbetstidsreglerna är oförändrade men bestämmelsen om dygnsvila kompletteras med en tilläggsöverenskommelse som underlättar arbetstidsförläggningen i samband vissa utbildningar och övningar. Det kan till exempel handla om samövningar mellan polis, räddningstjänst och sjukvård. Överenskommelsen omfattar även nationella beredskapsfunktioner som utför insatser.

Cirkulär

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.