Publicerad 28 november 2022

Frågor och svar registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Med anledning av de frågor som kommer till SKR om registerkontroll av personal inom framför allt förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg lämnas följande information.

Registerkontroller kan indelas i tre olika typer; obligatorisk, fakultativ och informell kontroll.

Obligatorisk registerkontroll

En obligatorisk registerkontroll innebär att arbetsgivaren är skyldig att begära att den som erbjuds anställ­ning lämnar utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller till exempel enligt skollagen (2010:800) inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Skollagen gäller även uppdragstagare med flera, lärar­studenter och vissa vuxen­studerande samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

Motsvarande skyldigheter att kontrollera registerutdrag gäller enligt:

  •  lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, och
  • lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Arbetsgivaren är inte skyldig att utföra registerkontroll annat än i de fall som finns angivna i lag.

Fakultativ registerkontroll

Vissa bestämmelser ger arbetsgivaren en möjlighet att begära registerutdrag. Det är i dessa fall frivilligt för arbetsgivaren att kontrollera en arbetssökandes belastningsregister. Sådana bestämmelser finns i:

  • lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, och
  • förordningen (1999:1134) om belastningsregister, avseende personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare (här har arbetsgivaren själv rätt att begära ut utdraget).

Informell registerkontroll

Arbetsgivaren kan i dag begära registerutdrag även för andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är då arbetstagaren som själv begär ut registerutdraget och överlämnar eller visar upp detta för arbetsgivaren. Utdraget innehåller integritetskänsliga uppgifter, och arbetsgivare bör därför överväga nyttan med åtgärden för andra verksamheter än de som regleras i lag, i förhållande till skyddet för den enskilde arbetssökandens personliga integritet.

Statliga utredningar

Betänkande av Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bl.a. enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ny ”lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning”. Betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning.

Betänkande av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Frågan har även tidigare utretts i SOU 2009:44, men har hittills inte lett till lagstiftning.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.