Publicerad 7 mars 2022

Ergonomi, arbetsmiljö

Ergonomi handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljö ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning, ljud, ljus och klimat samt hur kroppen används på ett lämpligt sätt vad gäller att skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Ofta skiljer man på belastningsergonomi och kognitiv ergonomi.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Arbetsställning och belastning – ergonomi, Arbetsmiljöverket

Kognitiv ergonomi, informationsergonomi

Kognitiv ergonomi eller informationsergonomi handlar om när vi tolkar och tar in information i ett samspel mellan människa och teknik. Den kognitiva ergonomin blir allt viktigare i ett allt mer informationsintensivt samhälle. Utmaningen handlar om att anpassa teknik till vår kognitiva förmåga; att se, höra, förstå, minnas och fatta beslut. För att förstå samspelet mellan människan och maskinen måste vi först förstå hur vår hjärna fungerar.

Ett perspektiv som inkluderar våra ergonomiska förutsättningar handlar om människa, teknik och organisation (MTO). Att betrakta ett arbetsmoment i ett MTO-perspektiv är att försöka se hur människa, teknik och organisation samspelar när risker uppstår.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen– kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef