Publicerad 17 mars 2021

SGI Europe – Sweden

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande SGI Europe-kommittéer och arbetsgrupper:

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande CEEP-kommittéer:

 • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
 • Macroeconomic Task Force (makroekonomiska frågor).

Den svenska SGI Europe-sektionen har en styrelse som består av 13 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Niclas Lindahl, SKR, är sektionens president och Jeanette Grenfors, SKR, är sektionens korrespondent.

Styrelsens presidium

 • Joakim Larsson, SKR, ordförande
 • Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Niclas Lindahl, SKR, president för SGI Europe – Sweden.

Styrelsens ledamöter

 • Joakim Larsson, SKR, ordförande
 • Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Elisabeth Unell, SKR
 • Carina Wutzler, SKR
 • Robert Johansson, SKR
 • Leif Sandberg, SKR
 • Helena Proos, SKR
 • Kenneth Östberg, Sobona
 • Anders Stålby, Arbetsgivarverket
 • Victoria Lindström, Fastigo
 • Petter Skogar, KFO
 • Anna Dicander, Arbetsgivaralliansen.

Informationsansvarig

 • Jeanette Grenfors
  Expert

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.