Gemensamt ansvar
för en stark välfärd

Regeringens besked om att det kommer beslut om resurser till hälso- och sjukvården är viktigt och välkommet. SKR uppmanar regeringen att snarast möjligt återkomma med vad det betyder i detalj.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering