Ämnen
Ungas inflytande i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-801-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-801-2
Utgivningsdag: 2019-11-27

Ungas inflytande

Ungas inflytande i den loklal beslutsprocessen
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt hur kommuner och regioner arbetar med att möjliggöra för unga att vara delaktiga i beslutsprocesser och resultatet kan du ta del av i denna skrift. Det visar sig att kommuner och regioner ger unga inflytande på många olika sätt dock finns det utmaningar för hur de tar till vara på ungas synpunkter, tankar och idéer i beslutsprocesserna.
0 kr
Artnr:
7585-801-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr