Ämnen
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-769-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-769-5
Utgivningsdag: 2019-02-28

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

Befolkningen attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Info:
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2018 års undersökning. Undersökningsföretaget Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting1. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
0 kr
Artnr:
7585-769-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...