Ämnen
Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva i gruppen Arbetsmarknad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-742-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-742-8
Utgivningsdag: 2019-09-27

Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva

En pilotundersökning
Info:
Rapporten redovisar SKL:s pilotundersökning av kommuners kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva. Totalt har elva kommuner lämnat in uppgifter. Resultaten visar att statsbidraget ofta inte täcker kommunernas kostnader för dessa kombinationsutbildningar. SKL uppmanar därför regeringen att se över villkoren.
0 kr
Artnr:
7585-742-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr