Ämnen
10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-590-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-590-5
Utgivningsdag:2017-12-06

10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Jämförelser under åren 2007-2016
Info:
Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre funnits i 10 år. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.
Rapporten beskriver framväxten av öppna jämförelser och utvecklingen av aktuell och tillförlitlig data. I rapporten presenteras också 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten i hemtjänsten, i särskilt boende och i den sammanhållna vården och omsorgen.
Rapporten kompletteras med en tabellbilaga som finns på socialstyrelsen.se och skl.se. I tabellbilagan presenteras resultatet för de 20 indikatorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt riket.
60 kr
Antal: 
Artnr:
7585-590-5
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...