Ämnen
Från ord till handlingsplan i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-580-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-580-6
Utgivningsdag: 2017-10-30
Serie: Extremism

Från ord till handlingsplan

En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
Info:

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

0 kr
Artnr:
7585-580-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Råd vid lokaluthyrning
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammank...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syfta...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...