Ämnen
Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-430-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-430-4
Utgivningsdag:2016-12-13
Serie:Politiker per län 2016

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län

Politiker per län 2016
Info:
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Stockholms län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Stockholms län? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB.
Politiker per län är en rapportserie som tidigare har utkommit 2009 och 2012.
0 kr
Artnr:
7585-430-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Örebro län...
Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gävleborgs...
Vilka är lokalpolitikerna i Skåne län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Skåne län....
Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Hallands l...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr