Ämnen
Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-428-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-428-1
Utgivningsdag:2016-11-01
Serie:Politiker per län 2016

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län

Politiker per län 2016
Info:
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Hallands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Hallands län? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB.
Politiker per län är en rapportserie som tidigare har utkommit 2009 och 2012.
0 kr
Artnr:
7585-428-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Örebro län...
Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gävleborgs...
Vilka är lokalpolitikerna i Skåne län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Skåne län....
Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Kalmar län...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...