Ämnen
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016 i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-413-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-413-7
Utgivningsdag:2016-09-06
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016

En grundläggande rättighet
Info:
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och servicen till invånarna.

I den tryckta rapporten finns tyvärr ett antal fel, som kommenteras i bifogat rättelseblad.
125 kr
Antal: 
Artnr:
7585-413-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr