Ämnen
Att ta plats i politiken - om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-247-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-247-8
Utgivningsdag: 2015-04-14

Att ta plats i politiken - om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken

Info:
Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? I rapporten presenteras resultatet från två enkätomgångar, en före och en efter valet, där rapportförfattarna har ställt frågor till ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfullmäktige i 2014 års val. Undersökningen syftar bland annat till att studera kandidaternas förväntningar inför valet, hur de ser på partiernas nomineringsprocesser och hur förtroendeuppdragen fördelades efter att valen. 

2017 publicerades den andra delen i undersökningen ”Fullmäktigeledamoten och mandatperioden”.
Artnr:
7585-247-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr