Ämnen
Från ord till handlingsplan i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-580-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-580-6
Utgivningsdag:2017-10-30
Serie:Extremism

Från ord till handlingsplan

En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
Info:

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

0 kr
Artnr:
7585-580-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Råd vid lokaluthyrning
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammank...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syfta...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...