Regionernas kunskapsnav

Många miljarder investeras i regionernas fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag avseende vårdlokalernas utformning kommer påverka verksamheternas möjligheter till effektivt arbetssätt under lång tid framåt. Inom nedanstående områden återfinns länkar till publikationer och regionernas webbsidor och dokument för att det ska vara enkelt att lära av varandra. Vi kallar det för Regionernas kunskapsnav.

Innehåll

 • Byggprojekt

  För att säkerställa så att lokalerna stödjer en vård i ständig utveckling genomförs årligen fastighetsinvesteringar och underhållsarbete för över 10 miljarder kronor i Sveriges regioner.

 • Fastighetsförvaltning

  Ett sjukhus används under lång tid och det är viktigt att det fungerar bra både i vardag och om det händer något. I detta ingår allt från drift och underhåll till juridiska frågor och kontinuitetshantering.

 • Fastighetsutveckling

  En fastighetsutvecklingsplan är ett av de viktigare strategiska styrdokumenten för den fysiska miljön som en region förfogar över. Den stakar ut riktningen för sjukhusområdets framtida utveckling och skapar förutsättningar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus.

 • Hälso- och sjukvårdsutveckling

  Regionernas vårdfastigheter ska skapa förutsättningar för vårdverksamheterna varför det som fastighetsförvaltare är viktigt att följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

 • Ledningsstöd

  I all fastighetsverksamhet behövs stöd inom olika frågor så som arbetsmiljö, digitalisering, ekonomihantering och upphandling. Det finns även olika sätt att organisera och leda verksamheten.

 • Sveriges regioner

  I Sverige finns 21 regioner. Här återfinns länkar till i de flesta fall regionens information om fastighetsorganisationen och i vissa fall till regionens webbplats.