Publicerad 14 december 2021

Vägar in till att arbeta med offentliga fastigheter

Det finns många vägar in och här har vi samlat information om några av dessa oavsett i vilket skede av ditt liv du befinner dig. Hos många offentliga fastighetsförvaltare finns möjlighet till praktik och examensarbete under studietiden.

Gymnasieskolan

Redan vid valet till gymnasiet går det att börja inrikta sig på jobb inom fastighetsbranschen, men det är inget krav utan det går att ändra sig senare i livet. Exempel på program som kopplar till fastighetsbranschen är högskoleförberedande programmet Teknikprogrammet med olika inriktningar bland annat samhällsbyggande och miljö, men även Ekonomiprogrammet kan vara en bra utgångspunkt.

Bland yrkesprogrammen finns bland annat VVS- och fastighetsprogram samt El- och energiprogram med olika inriktningar som exempelvis Elteknik, Energiteknik, Dator- och kommunikationsteknik.

Alla aktuella program finns samlade på webbplatsen gymnasium.se:

Gymnasium.se

Yrkeshögskola

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att den sökande ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har samlat information om YH-utbildningar på webbplatsen Yh Yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan

Utbildningar finns bland annat inom utbildningsområdet Bygg, anläggning och fastighet.

Högskola och universitet

Det går att studera en mängd olika inriktningar på högskolor och universitet.

De vanligaste utbildningarna som leder till jobb inom fastighetsbranschen är civilingenjör exempelvis samhällsbyggnad, energi och/eller miljö, fastighetsföretagande, arkitekt och ekonomi. Även högskoleingenjör – byggingenjör är en vanlig väg in, där finns olika inriktningar till exempel byggteknik, projekt- och produktledning, teknik och arkitektur.

Lista över universitet, högskolor och enskilda utbildningssamordnare, Universitetskanslerämbetet

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetsmarknadsutbildningar för fastighetsvärd och fastighetsskötare. Dessa finns i olika former; test och kartläggning, grundutbildning, påbyggnadsutbildning samt ingenjörsmoduler med inriktning fastighetsförvaltare/tekniker.

Inom flera kommuner finns även lokala rekryteringsguider som stöd.

Aktuella arbetsmarknadsutbildningar, Arbetsförmedlingen

Webbinarium: Utbilda dig inom fastighetsbranschen, Arbetsförmedlingen (46 minuter)

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Fastun, är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. De företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan några av arbetsmarknadens parter.

Mycket information finns samlad på Fastuns webbplats Jobba i fastighetsbranschen.

Jobba i fastighetsbranschen

Några av de yrkesroller de arbetar med är byggprojektledare, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, fastighetstekniker, fastighetsvärd och fastighetsskötare.

Film: Vad gör en fastighetsskötare?, Jobba i fastighetsbranschen

Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. 

Tekniksprånget

Jobbsprånget

Jobbsprånget is a four-month-long internship programme run by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA). The programme will connect you with Swedish employers in need of your specific competence. The purpose of the programme is to speed up the entry into working life and give you a chance to show your potential. The programme will give you valuable contacts, relevant experience and a chance to meet Swedish colleagues and friends.

Jobbsprånget

Validering av kunskaper

Om du redan har kompetens kan validering av denna göras via FAVAL som är ett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för flera av branschens yrken. Validering kan göras av yrkesrollerna Fastighetstekniker, Fastighetsingenjör, Fastighetsvärd, Fastighetsförvaltare och Fastighetsskötare.

Faval

Arbetsgivarorganisationer

Beroende på arbetsgivare så finns flera arbetsgivarorganisationer som representerar offentliga fastighetsägare. Här presenteras några av dem.

Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. De tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.

På Sobonas webbplats kan du bland annat läsa om:

Yrkesprofiler inom fastighetsbranschen, Sobona

Praktik, Sobona

Yrkesintroduktion, Sobona

Fastigo

Fastigo sluter heltäckande kollektivavtal och bevakar medlemmarnas intressen i de stora avtalsrörelserna. De förhandlar lokalt och centralt och ställer upp med stöd och råd i arbetsgivarfrågor till sina medlemmar. Medlemmar är både offentliga och privata arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Fastigo

Almega

Almega är en arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn och deras medlems­företag representerar ett sextiotal olika branscher. Fastighetsförvaltning ingår i Almega Tjänsteföretagen.

Kompetensförsörjning, Almega

Etableringsjobb, Almega