Publicerad 6 december 2021

Upphandla klimatsmart och hållbart

Hållbar upphandling har under senare decennier utvecklats till ett kraftfullt verktyg i kommunernas händer. Med nya politiska initiativ, lagstiftning, frivilliga verktyg och samarbeten inom området är möjligheterna stora att få mer hållbara produkter och driva på miljöanpassningen hos leverantörer i både Sverige och andra länder.

Ju fler kommuner som tar tillvara dessa möjligheter desto större genomslag. Skriften ger konkreta råd, praktiska tips och goda exempel från kommuner för att stödja kommuner att komma vidare i sitt arbete för klimatsmart och hållbar upphandling.

Läs rapporten