Publicerad 8 december 2021

Strategisk logistik

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten.

Strategisk logistik ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården. Det innebär en betydande potential för förbättringar och effektiviseringar.

I denna skrift ges en bred bild av strategisk logistik vid sjukhusområden genom att belysa framgångsfaktorer och potentialer. Skriftens målgrupp är dels beslutsfattare i vård-, fastighets- och serviceorganisation, dels logistikutvecklare i regioner och landsting.

Läs rapporten