Publicerad 10 december 2021

Statusbedömning av fastigheter

Det finns flera anledningar att genomföra statusbedömningar av byggnadsverk. Den kanske vanligaste är att på ett så objektivt sätt som möjligt bedöma underhållsbehov och prioritera underhållsåtgärder, men även att på en övergripande nivå påvisa status för ett större bestånd inför t.ex. beslut. Beroende på statusbedömningens syfte skiljer sig tillvägagångssättet något, men grunderna är desamma.

I den här skriften får du en introduktion i ämnet samt en redovisning av en metodik som utgår från en norsk standard som använts under flera år. Med denna som grund kan statusbedömningar genomföras på ett enhetligt sätt vilket säkerställer god kvalitet och möjliggör jämförbarhet mellan byggnadsobjekt.

Läs rapporten