Publicerad 10 december 2021

Solceller, tio inspirerande exempel

Allt fler solceller installeras och här kan du läsa om tio inspirerande exempel på solcellsanläggningar runt om i Sverige. Du kan även ta del av lagförutsättningar samt en checklista för hur du kommer igång och vad som är bra att tänka på. Tre av de inspirerande exemplen finns även presenterade som filmer.

Läs rapporten

Parkeringsplatsen på regionsjukhuset blev en solcellspark

Västra Götalandsregionen ska senast 2030 ha halverat sin energianvändning jämfört med 1995, vilket har lett till flera initiativ. Bland annat skyddar numera solcellspaneler bilarna på parkeringsplatsen på Regionsjukhuset i Skövde. Panelerna står också för omkring hälften av sjukhusets behov av energi.

Filmen är tre minuter.

Solcellspaneler styr takens utformning – inte tvärtom

I samband med en tak-renovering på Sundsvalls sjukhus passade man också på att installera solcellspaneler, som inte bara producerat el över förväntan. Satsningen på solcsellsteknik i Region Västernorrland har även lett till nya insikter och kunskap för när tak ska underhållas eller när helt nya byggnader ska uppföras.

Filmen är fyra minuter.

Torslandaskolans solceller ger både klimatnytta och pedagogiskt värde

Torslandaskolan är den första skolan inom det kommunala fastighetsbolaget som byggdes med sol-celler 2013. Förutom den energi som cellerna producerar har de också visat sig ha ett pedagogiskt värde och lyfts ofta fram när klimatet diskuteras i den pedagogiska verksamheten. Därför kommer nu solceller att sättas på samtliga lämpliga fastigheter inom bolagets bestånd, både befintliga och nya.

Filmen är 5 minuter.