Publicerad 10 januari 2022

Lokalförsörjningsprocessen

I takt med den demografiska utvecklingen vi har i landet har vi också sett ett ökande lokalbehov i det kommunala fastighetsbeståndet. Lokaler är en stor och långsiktig investering vilket gör det ännu viktigare att vi nyttjar dem på bästa möjliga sätt. Flera kommuner har därför en funktion i organisationen som arbetar med strategisk lokalförsörjning. En sådan funktion ser till att lokalerna som kommunen förfogar över eller är i behov av hanteras så effektivt som möjligt.

I den här skriften kan du läsa om flera olika kommuner och vilken process de använder sig av för att på bästa sätt använda sina lokaler och ge mer utrymme för en bättre välfärd.

Läs rapporten