Publicerad 13 december 2021

Ljudlig miljö – att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar

En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga.

Det är inte ovanligt att personal och elever drabbas av ”ljudtrötthet” eller tinnitus, särskilt i förskolor. Åtgärder som måste utföras i efterhand för att byggnaden inte uppfyller normerna blir i regel betydligt dyrare än om man planerat och byggt rätt från början. Den här skriften inspirerar till och ger goda exempel på hur du kan arbeta med ljudmiljön i förskolor och skolmatsalar på ett framgångsrikt sätt. Den visar att det verkligen kan fungera. Här tas också upp faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid åtgärder i brukarskedet och samtidigt ges tips inför nyprojektering.

Läs rapporten