Publicerad 13 december 2021

Klimatrisker och krisberedskap

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen.

SKL har i denna skrift samlat några exempel på kommuner och landsting som integrerar arbetet med klimatrisker i krisberedskapen.

Läs rapporten