Publicerad 1 december 2022

Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

Denna skrift är framtagen för att ge stöd och vägledning till offentliga fastighetsorganisationer kring hur man kan minska klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Riksdagen har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Idag står bygg- och fastighetssektorns för cirka en femtedel av alla klimatutsläpp i Sverige. För att nå de nationella klimatmålen krävs därför en stor insats från branschen.

I skriften finns stöd och vägledning i arbetet kring hur man kan minska klimatpåverkan vid renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Läs rapporten

Inspelning från projektets slutseminarium

Inom kort kommer som komplement till skrifterna en inspelning från projektets slutseminarium där utredarna berättar om resultaten.