Publicerad 10 maj 2022

Klimatkomfort i offentlig miljö

På grund av varmare klimat har behoven av att kunna kyla ner rumstemperaturer i offentliga byggnader blivit större.

Rapporten publicerades första gången i juni 2022. Aktualitetsgranskning av rapporten är gjord våren 2023 och innehållet bedöms fortfarande relevant. Efter granskningen har rapporten lyfts över i ny grafisk profil.

Somrarna i Sverige blir stundtals varmare och varmare, samtidigt som användandet av apparater som avger värmeenergi ökar. Kraven på ett behagligt inomhusklimat ökar och behovet av att kunna kyla ner rumstemperaturer i offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och andra lokaler har blivit ännu viktigare nu än för 10 år sedan.

Att bemöta verksamhetskrav och samtidigt ta hänsyn till energikostnader och kondensproblematik är en tuff utmaning för många fastighetsägare, inte minst inom den offentliga sektorn.

Denna vägledning och film riktar sig till Offentliga fastigheters medlemsorganisationer, som har ett inomhusklimatproblem, där en kylinstallation kan vara lösningen på problemet.

Läs rapporten