Publicerad 24 februari 2022

Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT

Ny skrift om informationssäkerhet inom fastighetsområdet och Internet of Things, IoT. En vägledning med fokus på strömmande data.

Flertalet av de smarta produkter och tjänster som utvecklas och marknadsförs inom fastighetssektorn bygger på åtkomst till kontinuerligt insamlade dataströmmar. Det kan gälla data om byggnaders energi- och vattenflöden, luftkvalitet och konstruktiva tillstånd, men också data om de aktiviteter som genomförs i eller i nära anslutning till byggnaden.

I denna skrift kan du läsa om grunderna för hur man med utgångspunkt i ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, kan utveckla en organisatorisk förmåga att möta efterfrågan på denna typ av dataströmmar.

Primär målgrupp för skriften är kommunernas säkerhetsorganisationer och fastighetsorganisationer. Sekundär målgrupp är övriga fastighetsägare, konsulter och leverantörer som verkar inom fastighetsbranschen.

Läs rapporten