Publicerad 13 december 2021

Industriellt byggande: Beställarperspektiv

En introduktion – möjligheter och utmaningar med industriellt byggande, sett ur offentliga byggherrars perspektiv.

Denna skrift ger en övergripande bild av hur man kan upphandla och få ett utvecklingsbart samarbete med industriellt inriktade byggaktörer på marknaden för att tillgodogöra sig nyttan med ett mer industriellt byggande.

Syftet är att ge en övergripande redovisning av vilka möjligheter och utmaningar som industriellt byggande innebär för offentliga byggherrar. Målsättningen med rapporten är att ge vägledning i hur man kan upphandla och få ett utvecklingsbart samarbete med industriellt inriktade byggaktörer för att därigenom tillgodogöra sig nyttan med ett mer industriellt byggande.

Läs rapporten