Publicerad 31 mars 2022

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bl.a. möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat en vägledning som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika alternativa handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Vägledningen vänder sig i första hand till upphandlare och fastighetsorganisationer som ansvarar för inhyrning av verksamhetslokaler inom kommuner och regioner.

Vägledningen uppdaterades i mars 2022.

Tillägg på grund av pågående rättsprocesser

Pågående rättsprocesser gör att delar av denna skrift bör tillämpas med försiktighet till dess att klargörande domar vunnit laga kraft.

Mer information:

SKR utskick rörande LOU-skrifter 10 maj 2023 (PDF) Pdf, 812 kB.

Läs rapporten