Publicerad 13 december 2021

Digitala Lås – en introduktion

Mark­naden utvecklats fort och digitala lås har blivit ett allt intressantare alternativ till de traditionella konventionella låsen. Utvecklingen av digitala lås fortsätter och denna rapport är den första av två fristående skrifter om framtidens lås.

Samhället digitaliseras i allt högre utsträckning. Detta leder till att det stän­digt utvecklas nya tekniska och digitala lösningar. Ett av de områden som har utvecklats med hjälp av nya tekniska lösningar är området lås. Detta har tidigare endast bestått av traditionella, fysiska lås men innefattar nu en uppsjö av olika tekniker och funktioner som underlättar, effektiviserar och skapar en större säkerhet. Dessa nya elektroniska lås kallas med ett samlingsnamn för digitala lås,

Införandet av digitala lås är en fråga som kräver noggranna överväganden och en analys av de för- och nackdelar samt kostnader och nyttor som finns. Eftersom införandet av digitala lås innebär ett teknikskifte är det också viktigt att involvera användare och verksamheter i förändringsarbetet.

I rapporten presenteras begrepp och definitioner, standardiseringsinitiativ, digital säkerhet, investeringar, kostnader och nyttor samt juridiska aspekter.

Läs rapporten