Publicerad 13 december 2021

Beställarvänlig samverkan i byggentreprenad

En introduktion - nyckelkomponenter för en lyckad samverkan samt referat från workshop.

Denna skrift ger en överskådlig bild av begreppet partnering som arbetsform samt tar upp framgångsfaktorer för att lyckas som beställare i partneringprojekt. Partnering innebär i korthet att byggherrar och entreprenörer blir medarbetare i samma projektorganisation istället för motparter.

Läs rapporten