Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om miljö

Fastighetsförvaltning påverkar miljön varför det är viktigt att minimera den negativa påverkan. Allt fler offentliga fastighetsförvaltare arbetar med LCA, livscykelanalyser, så att miljöpåverkan från en byggnads alla skeden värderas.