Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om klimat

Ett förändrat klimat ställer nya krav på klimatanpassade byggnader så att de bättre kan stå emot exempelvis skyfall och värmeböljor. Den pågående klimatförändringen bedöms innebära allt fler fall av extremväder jämfört med tidigare. Som ägare till samhällsviktiga byggnader är det viktigt att kunna möta klimatförändringarna.