Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om inomhusmiljö

Inomhusmiljön är viktig, eftersom de flesta av tillbringar en stor del av tiden inomhus. Alla påverkas av omgivningen, men det är inte alltid som oron över att påverkas är relaterad till hur den faktiska påverkan är.