Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om fastighetsförvaltning

Organisation, styrning och ägande av fastighetsverksamheten skiljer sig åt mellan olika offentliga fastighetsorganisationer. Men många frågor är likadana, exempelvis hur fastighetsdriften ska utföras och hur man bäst kommunicerar med sina kärnverksamheter och externa hyresgäster.