Publicerad 24 januari 2022

Publikationer om energi

Byggnader använder energi och minskad energianvändning är en viktig del i omställningen till ett förnybart energisystem. Vid nyproduktion är det oftast kostnadseffektivt att bygga så att byggnaden får en låg energianvändning. För att nå nationella och internationella energi-, miljö- och klimatmål är det också nödvändigt att energieffektivisera befintlig bebyggelse.