Publicerad 20 oktober 2023

Publikationer Offentliga fastigheter

Här hittar du publikationer om offentliga fastigheter.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

  Skriften är en slutrapport av projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-29

 • Trygg och säkerhet i sjukhuslokaler - version 2

  Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler – Version 2

  En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-02-27

 • Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastigheter

  Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer

  Många offentliga fastighetsorganisationer står inför stora utmaningar med att attrahera, hitta och behålla rätt kompetens, både nu och i framtiden. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring behöver lyftas till en strategisk nivå inom verksamheten...

  Utgivningsdag:2024-02-01

 • Flexibla grundskolor - utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

  Flexibla grundskolor – utformning av kommunala grundskolor för föränderliga behov

  I skriften presenteras exempel från ett antal kommuner som aktivt arbetar med flexibilitet i skollokaler. I exemplen beskrivs bland annat hur planeringsprocesserna ser ut och vilka flexibilitetsfaktorer som har beaktas.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-01-19

 • Trygg och säker informationshantering

  Trygg och säker informationshantering

  Denna skrift bemöter frågeställningar som rör informationshantering inom fastighetsområdet. Skriften beskriver hur olika lösningar kan utformas och belyser möjligheter och utmaningar med olika lösningsförslag. Flera av de utmaningar som berörs följe...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-26

 • Vägledning för hållbart byggande

  Vägledning för Hållbart byggande

  Vägledningens syfte är att vara ett konkret verktyg för hållbart byggande så att kommunerna kan fatta långsiktigt hållbara beslut där alla hållbarhetsaspekter beaktas i samband med om- och tillbyggnation samt nybyggnation.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-19

 • Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö

  Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. I rapporten presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-12

 • Utformning av kommunala 
vård- och omsorgslokaler 
– erfarenheter från Covid-19

  Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

  Covid-19 pandemin gav omfattande insikter och erfarenheter kring åtgärdsbehov för att begränsa smittspridning i kommunala vård- och omsorgsboenden och lokaler. Erfarenheter som är värda att beakta när sådana lokaler ska byggas eller byggas om.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-06-15

 • Fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2022

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2022.

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-16

 • Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader under 2021. Flera regioner har påbörjat arbete med att se hur de kan använda vägledningen på bäst...

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-01-24