Publicerad 4 mars 2024

Om Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är ett samarbete mellan kommuner, regioner och statliga fastighetsförvaltare som förvaltar många av Sveriges offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus och myndighetsbyggnader.

Syftet med samarbetet är att utbyta erfarenheter och driva gemensamma utvecklingsprojekt och genom detta effektivisera fastighetsförvaltningen. Offentliga fastigheter publicerar nyheter, rapporter och verktyg som kan vara till nytta för aktörer inom fastighetsbranschen.

Bakom Offentliga fastigheter står Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor), Fastighetsrådet (FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor), Fortifikationsverket, Specialfastigheter och Statens fastighetsverk.

Läs vidare