Publicerad 9 maj 2023

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Nationella Kvalitetsregister uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på den här webbplatsen. Eventuella kända tillgänglighetsproblem redovisas och information om hur du kan rapportera brister till oss finns här.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan dock finnas visst innehåll som fortfarande uppvisar mindre brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att åtgärda det.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du behöver innehåll från Nationella Kvalitetsregister som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss. Likaså om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss, skicka e-post eller ring SKR:s kontaktcenter.

info@skr.se

08-452 70 00

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, utom i de fall som beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Allmänna brister

  • Många dokument är inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Filmerna saknar syntolkning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Nationella Kvalitetsregister åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Exempel på detta är rapporter, cirkulär och remissvar. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde våren 2021, då bakomliggande teknik gjordes om.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl tillsynsärende hos DIGG

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.