Publicerad 16 februari 2024

Sammanslagning av centralt personuppgiftsansvariga myndigheter

De centralt personuppgiftsansansvariga (CPUA)-myndigheterna, med ansvar för kvalitetsregistrens personuppgiftshantering, ska bli färre. Dagens 13 myndigheter ska omformas och slås samman till sex stycken. Målet är att det ska finnas en CPUA-myndighet i var och en av de sex sjukvårdsregionerna.

Att CPUA-myndigheterna ska bli färre föreslås i en rapport som har tagits fram av Nationell arbetsgrupp (NAG) CPUA-konsolidering på uppdrag av Nationell samverkansgrupp data och analys (NSG DA). Rapporten baseras på utredningen ”Utredning om möjlig inriktning för en konsolidering av CPUA-myndigheter för Nationella kvalitetsregister” från 2019.

–Vi vill genomföra omformningen av CPUA-myndigheter för att säkra ett mer enhetligt arbetssätt mellan myndigheterna, till exempel vid utlämning av data och upphandling av IT-system, säger Åsa Dedering, ordförande för NSG DA.

Arbetet med omformning och sammanslagning kommer att tas vidare av en ny arbetsgrupp, NAG kvalitetsregister. Faktorer som kommer att påverka sammanslagningen är tillhörighet till registercentrumorganisation, IT-plattform, sjukvårdsregion och Nationellt programområde inom systemet för kunskapsstyrning.

CPUA-myndighet

En CPUA-myndighet är ansvarig för ett kvalitetsregisters personuppgiftshantering. CPUA-myndigheten ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt. Exempel på myndigheter är regionstyrelser eller nämnder i en region eller i en kommun.

Rapport om konsolidering av CPUA-myndigheter

Du som vill ta del av rapporten som NAG CPUA konsolidering har tagit fram kan mejla till:

adminkvalitetsregister@skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.