Publicerad 16 februari 2024

Årsrapport automatiserad informationsförsörjning

Under 2023 blev anslutningar till Svenskt bråckregister och Svenska artrosregistret klara. Borås stad blev första kommun att ansluta sig till ett kvalitetsregister (Senior alert). Arbete har startat med nya anslutningar inom områdena psykiatri, hjärt- och kärlsjukdomar, ögonsjukdomar och palliativ vård.

Syftet med automatiserad informationsförsörjning är att skapa enklare och effektivare lösningar för överföring av data mellan vårdjournal och nationella kvalitetsregister. Stödfunktion för nationella kvalitetsregister på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar projekten mellan de regioner och kommuner och de kvalitetsregister som medverkar i programmet.

Viktiga händelser 2023

  • Två pilotprojekt (Svenskt bråckregister, Svenska artrosregistret) har överlämnats till förvaltning.
  • Fyra nya projektstarter har beslutats. Tre inom regionerna, för områdena psykiatri, hjärt-kärl och ögonsjukdomar samt ett inom kommunerna genom register för palliativ vård.
  • En första anslutning mellan Borås stad och Senior alert har genomförts.
    Inom kommunerna har två ytterligare leverantörer initierat projekt för anslutning till registret Senior alert.
  • Förstudie inom cancerområdet har levererats.
  • Arbete har inletts för framtagning av en tjänsten notifiering som innebär att informationsutlämning till register kan ske helt utan användarinteraktion.

Fler anslutningar

I december 2023 var totalt 20 kvalitetsregister och 13 regioner respektive 12 kommuner anslutna till Informationsutlämningstjänsten. Detta medför sammantaget 47 integrationer. Före satsningen, år 2019, fanns 11 st anslutningar

Årsrapport 2023 för arbetet med automatiserad informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister (PDF) Pdf, 758 kB.

Läs mer om arbetet med automatiserad informationsförsörjning

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.