Publicerad 14 oktober 2021

Hitta resultatdata

På Vården i siffror, Cancercentrum och i Hälso- och sjukvårdsrapporten kan du hitta resultatdata och göra jämförelser. De flesta Nationella Kvalitetsregister har även egna webbplatser där du kan hitta information.

Vården i Siffror

Vården i siffror är ett verktyg för dig som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Tjänsten kan ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror

Statistik om cancervården

Cancercentrum redovisar bland annat statistik som baseras på de nationella kvalitetsregistren inom cancervården. Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Kvalitetsregisterstatistik på cancercentrum.se

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data och handlar inte enbart om medicinska resultat, utan även tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården.

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård

Kvalitetsregistrens webbplatser

Under "Hitta register" finns en kort beskrivning av varje register. Där finns också länkar till kvalitetsregistrens egna webbplatser.

Hitta register

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.