Publicerad 30 oktober 2023

Bakgrund till Nationella Kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten tecknade 2012 en överenskommelse för en utveckling av Nationella Kvalitetsregister. Syftet med satsningen var att utveckla registren så att deras fulla potential ska realiseras.

Överenskommelsen löpte över fem år, 2012–2016, och gäller finansiering, organisation och åtgärder för att öka användningen i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning.

Syftet med satsningen var att utveckla de Nationella Kvalitetsregistren så att deras potential kan realiseras i vårdens utveckling.

Mål:

 • en stabilare och snabbare utveckling av kvalitetsregistren
 • bättre samordning av it-stöd och informatik
 • ökad integration med vårddokumentation för att undvika dubbelarbete
 • tydligare rutiner för hur känsliga uppgifter får hanteras så att patientens integritet säkra
 • tydligare riktlinjer för samverkan mellan registren och industrin.

Önskade effekter:

 • Ökad kvalitet på data
 • Bättre analyser och återkoppling som stöd för förbättringsarbete.
 • Bättre tillgång till, och användning av, kvalitetsregistren för forsknings- och innovationsändamål.
 • Ökad öppenhet och tillgång till data även för patienter.
 • Bättre och mer jämlik vård
 • Den första utvärderingen gjordes 2014, och den andra utvärderingen 2017.
 • Satsningen har också följts i ett oberoende forskningsprojekt.

Statliga medel

Satsningen finansierades till 70 procent av statliga medel, och till 30 procent av landstingen. Totalt satsade parterna 260 miljoner 2012 och 320 miljoner för respektive år 2013–2016.

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.