Publicerad 1 juni 2021

4. IT och visualisering av data

För att uppgifter och resultat från Nationella Kvalitetsregister ska kunna användas i kvalitetsarbete och inom forskning måste de hålla hög kvalitet. Datan ska vara tydligt definierad och variablerna enhetliga och mätbara. Patientrapporterade mått används av de flesta Nationella Kvalitetsregister.

I fjärde delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Definiera data
  • Variabler
  • Patientrapporterade mått
  • Framtidens patientrapporterade mått
  • Kvalitetssäkra data
  • IT
Starta utbildningen

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.