Publicerad 11 april 2024

Patientmedverkan

Patientperspektivet är mycket viktigt i kvalitetsregisterarbetet. Det omfattar patienter i den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med patientrapporterade mått är att systematiskt samla kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården.

Arbetet med patientrapporterade mått ska leda till ökad öppenhet och dialog. Tillgång på data ska vara till nytta för patienter inom vården genom bra möjligheter till uppföljning och förbättringsarbete.

Guide för patientmedverkan

En guide har tagits fram som ett stöd för dig som arbetar med kvalitetsregister och vill öka patientperspektivet.

Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (PDF) Pdf, 804 kB.

Patienten bidrar till en bättre vård

Genom patientmedverkan förbättras och utvecklas vården.

Uppgifterna i registren ger unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för patienten och vilka som inte längre bör användas.

Ju fler patienter som är med i kvalitetsregistren desto säkrare blir resultaten.
Patientens uppgifter omfattas av sekretess och skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Rätt till information

Patienten har rätt att få information om den ingår i ett eller flera Nationella Kvalitetsregister. Vårdgivaren, det vill säga vårdcentral, sjukhus eller den kommunala vården ska ge patienten information om vad det innebär.

Patienten har också rätt att inte vara med i kvalitetsregistret och även det hanteras via vårdgivaren. Patienten kan också kontakta ansvarig registerhållare direkt för att bli borttagen ur ett register.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.