Publicerad 4 februari 2022

Verksamhetsutveckling, exempel höftfraktur

För att illustrera förbättringsresans olika faser, presenteras här ett verkligt fall där alla stegen har genomförts.

Bakgrund

I Sverige drabbas närmare 18 000 personer av höftfrakturer varje år. Patienter med höftfrakturer står för en stor andel av vårdplatserna inom akutsjukvården, men är också en känslig patientgrupp med många är äldre personer. Komplikationer efter höftledsoperation är vanliga och mortalitetsfrekvensen är hög. Tio procent av patienterna dör inom tre månader och 20 procent dör inom ett år.

Tydliga evidens

Forskningen på området är omfattande och säger tydligt att operation ska ske så snabbt det är möjligt efter konstaterad fraktur. Snabb operation påverkar såväl mortalitet som andra faktorer som vårdtid, kostnader och lidande. Det finns stor enighet kring problemställningen. Om alla patienter som fick en höftfraktur opereras tillräckligt fort, skulle det ha direkt positiv förbättring för patienter och närstående liksom för andra kvalitetsparametrar samt minskade kostnader.

Mål

Att formulera mål utifrån tydlig evidensgrund är därför angeläget och möjligt: Minst 80 procent av alla patienter med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar. Tiden räknas från konstaterad fraktur på röntgen till knivstart på operationsavdelning. Processen däremellan bör inte ta mer än 24 timmar.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.