Publicerad 6 december 2023

Lärande och nästa steg

Lärande och nästa steg handlar om att teamet reflekterar över hela förbättringsprocessen.

Vilka delar var särskilt lärorika, vad kan vi göra bättre till nästa gång, vad behöver vi träna mer på och vad kan vi vara stolta över? Teamet firar sitt arbete när förbättringsarbetet har återrapporterats till uppdragsgivare eller sponsor. Förbättringsarbetet föder ofta nya idéer att gå vidare med, men kanske i andra konstellationer. Att systematiskt förbättra är att tillsammans lära och dessutom är det roligt.

Fokus

  • Beskriv lärdomar av förbättringsarbetet och utvärdera resultat
  • Reflektera över framgångsfaktorer
  • Beskriv nya förbättringsidéer
  • Säkra beständighet över tid genom beslut av ansvariga chefer
  • Etablera visuell återkoppling
  • Fira lärdom och framgång tydligt!

Frågor att ställa sig

  • Vad är vi stolta över?
  • Vad är våra viktigaste lärdomar?
  • Nästa steg?

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.