Publicerad 6 december 2023

Idéer för förbättring

Förbättringsidéer som kommer fram under arbetets gång behöver värderas innan de testas.

PICK-graf

Genom att använda en PICK-graf, kan arbetsgruppen snabbt prioritera vilka förbättringsidéer som borde testas först. Det finns även andra metoder för prioritering där gruppen kan multirösta eller använda sig av prioriteringsmatriser.

Förkortningen PICK står för:

 • Possible – Möjligt
 • Implement – Genomför
 • Challenge – Utmana
 • Kill – Avfärda
PICK-graf som kan jämföras med en flagga med fyra fält och ett kors i mitten. De fyra fälten innehåller ett av dessa respektive ord, medurs: Genomför, Utmana, Avfärda och Möjligt. I korset finns fyra pilar som pekar utåt från mitten. Medurs: Liten insats, Stor effekt, Stor insats och Liten effekt.

PICK-graf

Frågor att ställa sig

 • Vad säger kunskapsläget eller evidensen?
 • Finns riktlinjer?
 • Vad gör de som är bäst i landet eller världen?
 • Vad säger vår egen verksamhet?
 • Vad säger patienter och närstående?
 • Vilka förbättringsidéer kom fram ur problemlösningen?
 • Vilka förbättringsidéer behöver vi gå vidare med?

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.