Publicerad 11 januari 2024

Kodverk mikrobiologi

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) medicinskt diagnostik kommer, i samverkan med nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation, att starta en nationell arbetsgrupp för kodverk mikrobiologi. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen kommer att bestå av en ordinarie arbetsgrupp med sex deltagare, helst en representant från varje sjukvårdsregion, samt processledare från Inera och NPU-kodverksexpertis från Equalis. Det kommer också att finnas en adjungerad arbetsgrupp med tio deltagare från myndigheter eller andra organisationer.

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 258 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare klinisk mikrobiologi (ordförande bör ha den kompetensen)
  • Specialistläkare allmänmedicin
  • Specialistläkare infektionsmedicin
  • Biomedicinska analytiker och sjukhusmikrobiologer med kompetens inom förvaltning av IT-system inom klinisk mikrobiologi
  • Representant Inera (förvaltare av tjänstekontrakt, NPÖ och 1177-journalen)
  • Representant NAG strukturerad vårdinformation (kunskap om regionernas gemensamma informatikarbete inklusive NAG användning av Snomed CT
  • Representant Equalis
  • Representant Folkhälsomyndigheten

Uppskattad arbetstid

Ordinarie arbetsgrupp: 160 timmar per år. Adjungerand arbetsgrupp: 40 timmar per år.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 29 februari 2024.

Frågor

Lina Edberg, processledare i NPO medicinsk diagnostik

lina.edberg@regionstockholm.se

Läs vidare