Publicerad 16 januari 2024

Hälsodeklaration inför operation och anestesi

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) perioperativ vård, intensivvård och transplantation kommer tillsammans med nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation att starta en nationell arbetsgrupp för standardiserad hälsodeklaration inför operation och anestesi. NPO och NSG söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram innehåll och struktur för en nationellt standardiserad digital hälsodeklaration inför operation och anestesi, som möjliggör en modern informationshantering samt bidrar till en säkrare och mer effektiv perioperativ process.

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 586 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare inom det preoperativa området, gärna med forskningsbakgrund inom preoperativa bedömningar eller intresse för den preoperativa processen
  • Specialistläkare inom opererande specialitet
  • Specialistsjuksköterska anestesi eller operation
  • Vårdpersonal som i patientmöte hanterar patienters frågor kring ifyllande av hälsodeklarationer (till exempel sjuksköterska eller vårdadministratör)
  • Vårdpersonal med kunskap om hela den operativa processen (till exempel operationskoordinator)
  • Informatiker
  • Vårdpersonal med erfarenhet av hälsodeklarationsarbete inom barnområdet
  • Vårdpersonal med erfarenhet av kvalitetsregisterarbete (till exempel SPOR)
  • Vårdpersonal med erfarenhet av arbete med tekniska möjligheter för insamling av patientrapporterad data (till exempel hälsodeklaration)

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 20–30 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 1 mars 2024.

Frågor

Linda Andlöw, processledare NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

linda.andlow@rjl.se

Karin Ahlzén, stödfunktionen, strukturerad vårdinformation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

karin.ahlzen@skr.se

Läs vidare